Menu

Generalforsamling tirsdag den 28. februar i Huset kl. 19.30

image klubbens logo
Lars Aabech (Per Myhrmann lagt det på siden)
10. februar 2023 kl. 15:51
Mød op og vær med til at styre udviklingen i klubben

Indkaldelse til

Indkaldelse til

generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.30

i Klubhuset

Avedøre IF

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse jvf. §10,
  1. Formand Michael Junge på valg.
  2. Næstformand, Lars Aabech ikke på valg
  3. Kasserer, Johnni Andersen ikke på valg.
  4. Sekretær, Jesper Andreasen på valg.  
  5. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, nuværende er Kim Junge, Morten Pedersen, Jacob Rasmussen og Bente Holm alle på valg
  6. Èn bestyrelsessuppleant, nuværende er René Jørgensen på valg
  7. Til revisorer og én revisorsuppleant, nuværende er Kristian Rath og Simon Andreasen som revisorer, og Lars Nielsen som revisorsuppleant alle på valg
 7. Eventuelt

 

Forslag sendes til formanden i god tid inden generalforsamlingen.

 

Der vil blive arrangeret spisning under mødet for de fremmødte medlemmer.

Luk