Menu

Generalforsamling 2021 den 9. marts kl. 19.30

image klubbens logo
Per Myhrmann
12. februar 2021 kl. 15:23
Holdes virtuelt og man skal tilmelde sig hos formanden

Indkaldelse til

generalforsamling tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.30

virtuelt møde afholdes på Teams

Du vil fra formanden modtage et link til mødet i din e-mail.

 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Ændring af kærlighed
 6. Valg af
  1. Formand jvf. §10, Michael Junge ønsker genvalg
  2. Næstformand Kim Junge er ikke på valg og fortsætter
  3. Kasserer Morten B. Pedersen er ikke på valg og fortsætter
  4. Sekretær jvf. §10, Per Myhrmann ønsker ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen
  5. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer jvf §10, Alle medlemmer ønsker genvalg
  6. Bestn bestyrelsessuppleant, som pt. er René Jørgensen
  7. Til revisorer og én revisorsuppleant, Kristian Rath og Simon Andreasen vil have valg som revisorer, og Lars Nielsen vil have genvalg som revisorsuppleant, med mindre de meddeler andet
 7. Eventuelt